MENU
» Aktualności » Spółka Jawna Quality Factor – reorganizacja

Pod koniec 2017 roku Spółka QF – czyli Quality Factor Kowalewska Kossakowska Piwowar Spółka Jawna podzieliła się na dwie, niezależne agencje interaktywne:

Quality Factor Marta Kossakowska Piwowar oraz  Quality Factory Karolina Kowalewska

Współpraca z dotychczasowymi Kientami pozostaje niezmienna w zakresie warunków oraz jakości świadczonych usług.

Zapraszamy do Kontaktu oraz współpracy wszystkich nowych Klientów!